Składki

Składki członkowskie

Składka jest opłatą za uczestnictwo w zajęciach organizowanym przez UKS Orlik Dębno. W ramach składki członkowskiej Klub zobowiązuje się do szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej. Składka członkowska jest stała bez względu na ilość odbytych treningów w danym miesiącu oraz niezależna od obecności dziecka podczas zajęć sportowych.

Informacje

  1. Pierwsze dwa treningi pokazowe są nieodpłatne i niezobowiązujące.
  2. W momencie złożenia dokumentów ( deklaracja członkowska, regulamin) i dokonaniu opłaty wpisowej Uczestnik staje się pełnoprawnym Członkiem Szkółki.
  3. Rodzic/Opiekun ma możliwość zakupu pakietu startowego (koszulka, spodenki, getry).Wymagamy by dzieci uczestniczyły w zajęciach w koszulkach klubowych.
  4. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny dokona rejestracji Uczestnika w pierwszej połowie miesiąca, zobowiązany jest do opłacenia składki miesięcznej w pełnej wysokości.
  5. W przypadku, gdy Rodzic/Opiekun prawny dokona rejestracji Uczestnika w drugiej połowie miesiąca, zobowiązany jest do opłacenia składki miesięcznej w wysokości 50% jej wartości.
  6. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku długotrwałej choroby lub, gdy zawodnik jest kontuzjowany i przechodzi długoterminową rehabilitacje. W tym przypadku należy poinformować klub o zaistniałej sytuacji i przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające taki stan rzeczy.
  7. Zwolnione z tymczasowego wpłacania składek może być dziecko, które miało przerwę w treningach dłuższą niż 6 tygodni oraz otrzymało taką zgodę ze strony klubu.
  8. Szkółka nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.

 

Opłaty w sezonie 2023/2024

Opłata wpisowa

Brak

Opłata miesięczna

120zł

Zniżki:
Rodzeństwo – druga osoba 80 zł
Rodzeństwo – trzecia osoba 60 zł

Pakiet startowy

110zł

Koszulka, spodenki, getry

Wpłata składki

Termin wpłaty

Składkę należy wpłacać
do 10-tego dnia każdego miesiąca
„z góry” na konto  Szkółki.

Nr rachunku bankowego

25 8591 0007 0100 0909 6247 0001

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Szczurowej filia w Brzesku
k

Tytuł przelewu

Imię i nazwisko – grupa
(przykład: Jan Kowalski – Orlik młodszy)